Sep 6, 2010

16.11.2007_around 17:00_Einsiedeln


nik huber enjoys some early season pow.